Priser

TRENINGSAVGIFTER VÅREN 2018                           

  PARTI   PRIS
 Foreldre og barn 1-4 år  1550,- *
 Gymlek 4-6 år  1750,- *
 Turnpartier 1.-4. klasse  1850,- *
 Turnpartier 1.-4. klasse
 2 dager per uke
 3350,- *
 Apparatturn og tropp
 1 dag per uke
 2050,- *
 Apparatturn og tropp
 2 dager per uke
 3500,- *
 Apparatturn og tropp
 3 dager per uke
 5000,- *
 Ungdomsturn 13 år +  2250,- *
 Trampolinepartier 8 år +  2000,- *
 Voksenturn 18 år +  1500,- *
 Voksenturn 18 år +
 Pris per ekstra treningsdag
 1000,- *
 Mosjonsparti
 1 dag per uke
 900,- *
 Mosjonsparti
 2 dager per uke
 1100,- *
 Mosjonsparti
 3 dager per uke
 1300,- *

* Treningsavgiften betales hvert semester (vår/høst). I tillegg til treningsavgiften må man også betale medlemskontigenten (betales kun én gang per kalenderår).


TRENINGSAVGIFTER FOR KONKURRANSEPARTIENE VÅREN 2018                           

  ANTALL TRENINGER I UKEN   PRIS
 3 treninger i uken  3500,- *
 4 treninger i uken / Elite 2  4000,- *
 5 treninger i uken + / Elite 1  4500,- *

* Treningsavgiften betales hvert semester (vår/høst). I tillegg til treningsavgiften må man også betale medlemskontigenten (betales kun én gang per kalenderår). Alle gymnaster som konkurrerer må i tillegg betale årlig konkurranselisens til Norges Gymnastikk og Turnforbund.


MEDLEMSKONTIGENTER ÅR 2018   

Medlemskontigenten dekker forsikring på våre treninger. Medlemskontigenten være betalt før man kan delta på våre treninger.

  PARTI   PRIS
 Barn (1-15 år)  150,-
 Voksen (16-69 år)  250,-
 Honnør (70 år +)  150,-

BURSDAGSFEIRING                           

    PRIS
 Bursdagsfeiring i Gymsalen
 Uten leie av trener (max 25 deltakere)
 300,- per time
 Bursdagsfeiring i Gymsalen
  Inklusive leie av trener (max 25 deltakere)
 700,- per time
 Bursdagsfeiring i Apparathallen
 Inklusive leie av trener (max 25 deltakere)
 1500,- per time
 Bursdagsfeiring i Granåsen
 Inklusive leie av trener (max 20 deltakere)
 1000,- per time
 Tillegg for leie av Turnkaféen  500,-

SALGSBETINGELSER

1. Ordrebekreftelse

Når betalingen er gjennomført vil du motta ordrebekreftelse til din e-postadresse.

2. Betalingsmåte

Vi tilbyr betaling med Visa og MasterCard.

3. MVA

Gjeldende medlems- og treningskontigenter for Trondhjems Turnforening fremkommer på foreningens nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningskontigentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser.

4. Angreretten

Alle deltakere har 2 treningsdager angrefrist etter innbetaling av treningsavgiften for å få tilbake deler av treningsavgiften. Deltakerne betaler da kun for de 2 første treningsdagene, medlemskontigenten samt omkostninger knyttet til betalingen. For å kunne benytte seg av angrefristen må man sende en e-post til tt@trondhjemsturn.no med en skriftlig bekreftelse på at man ønsker å melde seg av partiet. Avmeldingen må være sendt før 3. treningsdag. Etter dette vil påmeldingen være bindende, og treningsavgiften vil ikke bli refundert med mindre man kan forevise en legeattest.

Følg oss på sosiale medier!

Instagram LinkedIn Facebook