Turnpartier 5. klasse +

På våre partier for 5. klasse + skal vi skape mestringsglede og økt selvfølelse gjennom trening av grunnleggende turn og basiselementer på alle nivåer*.  

Gjennomføring

Vi vektlegger basis og grunnelementer som vil gi et godt grunnlag for å innlæring av vanskeligere elementer i alle apparater. I apparatene hopp, matte, trampet, skranke, bom, bøyle, svingstang og ringer øver vi på elementer som; sving, vipp, kipp, ruller, håndstående, hjul, araber, bro, stift, salto og flikk-flakk. Alle medlemmer skal ha mulighet til å delta i en konkurranse i løpet av semesteret om de ønsker det. 

*Les mer om nivåene HER.


Deltakelse i konkurranser

Gymnaster som er på nivå 2 eller høyere og som trener minst 2 dager i uken vil få tilbud om å delta i regionale konkurranser som arrangeres i regi av foreningen. Det vil være mulighet for å delta i konkurranser både innenfor troppsturn og apparatturn. Det er selvfølgelig frivillig om gymnastene ønsker å delta i konkurransene.

Vi har også et åpent konkurranseparti, for gymnaster som ønsker å delta hyppigere i konkurranser. Les mer om partiet HER.

Hva er apparatturn?

Apparatturn er tradisjonell turn hvor gymnastene trener og konkurrerer i individuelle øvelser i apparatene hopp, skranke, bom, frittstående, svingstang, ringer og bøyler. Jenter og gutter konkurrerer i forskjellige apparater.

Hva er troppsgymnastikk?

Troppsgymnastikk er en lagidrett der lag med jenter, gutter eller en miks av begge kjønn konkurrer sammen i apparatene trampett og tumbling/matte. I tillegg vil gymnastene også ha et felles frittståendeprogram.


STED

Vi tilbyr turnpartier 5. klasse + i Midtbyen.

Apparathallen i Midtbyen (nivå 2-3-partier)

Apparathallen

Gymsalen i Midtbyen (nivå 1-2-partier)


Treningsavgift

Treningsavgift for høstsemesteret: 2325,-* (trening en dag i uken) / 3950,-* (trening to dager i uken) / 5000,-* (trening tre dager i uken)
Treningsavgift for vårsemesteret:
2325,-* (trening en dag i uken) / 3950,-* (trening to dager i uken) / 5000,-* (trening tre dager i uken)

* Treningsavgiften reduseres med kr 1000,- dersom man melder seg til dugnadsarbeid i foreningen. Du kan registrere deg til dugnadsarbeid her: REGISTRERING DUGNAD

Betalingslink for høstsemesteret sendes ut tre uker før semesteroppstart, og må betales senest en uke før oppstart. Treningsavgiften for vårsemesteret betales senest 2. januar. Husk også den årlige medlemskontigenten på 200,- som betales i januar. Nye medlemmer betaler medlemskontigenten for inneværende år ved påmelding til et parti.

Ved påmelding mindre enn en uke før oppstart betaler man treningsavgiften samme dag som man melder seg på partiet.


Timeplan høsten 2020 og våren 2021

Er partiet du ønsker å melde deg på fullt? Trykk på “meld meg på” for å komme til ventelisten.

TURNPARTIER

P140 5.-7. klasse jenter (nivå 1-3) |
Onsdager kl. 19.00-20.00
Gymsalen
Meld meg på

P141 5.-7. klasse jenter (nivå 1-3)
Onsdager kl. 20.00-21.00
Gymsalen
Meld meg på

P142 5.-7. klasse jenter (nivå 1-3)
Torsdager kl. 18.45-19.45
Gymsalen
Meld meg på

P159 5.-10. klasse jenter og gutter (nivå 1-3)
Lørdager fra kl. 13.45-15.00
Apparathallen, treningsdag nr. 1, 2 eller 3.
Meld meg på


APPARATTURNPARTIER

PA150 5.-7. klasse jenter |
Mandager kl. 14.30-15.45 og tirsdager kl. 18.00-19.15
Apparathallen
Meld meg på

PA155 5.-7. klasse jenter |
Onsdager kl. 18.00-19.15 og torsdager kl. 19.30-20.45
Apparathallen
Meld meg på

PA153 8.-10. klasse jenter
Tirsdager kl. 19.00-20.15 og onsdager kl. 19.15-20.30
Apparathallen
Meld meg på

P161 5.-10. klasse gutter |
Onsdager kl. 18.00-19.15
Apparathallen
Meld meg på


TROPPSGYMNASTIKKPARTIER

PT151 5.-7. klasse jenter|
Tirsdager kl. 14.30-15.45 og torsdager kl. 17.00-18.15
Apparathallen
Meld meg på

PT152 5.-7. klasse jenter
Tirsdager kl. 18.00-19.15 og onsdager kl. 14.-15.45
Apparathallen
Meld meg på

PT154 8.-10. klasse jenter
Tirsdager kl. 19.00-20.15 og torsdager kl. 19.45-21.00
Apparathallen
Meld meg på

PT160 5.-10. klasse gutter
Mandager kl. 17.30-18.45
Apparathallen
Meld meg på


ÅPENT KONKURRANSEPARTI

P190 Åpent konkurranseparti 5. klasse +
Mandager kl. 17.30-19.00, tirsdager kl. 17.00-19.00 og torsdager kl. 14.30-15.45
Apparathallen og Strindahallen
Meld meg på