Partier og grupper

Informasjon om våre partier og grupper

Påmeldingen finner du her!

Foreldre og barn 1-4 år

Foreldre og barn består av aktiviteter som er tilrettelagt for barn som fyller 2 år i løpet av det neste året (barnet må kunne gå selv) , og helt til barnet er 4 år. Foreldrene trekkes inn i aktivitetene som en naturlig ressurser. Det at foreldrene har en aktiv rolle i timene er viktig for denne aldersgruppen. Foreldrene er en trygghet for barna, noe som er viktig for å aktivisere barna. Vi fokuserer på gjentakelser i timene med felles oppstart og avslutning. Gjentakelser bidrar til å skape rutiner, trygghet og mestring for barna. I hoveddelen er det satt ut poster der barn og foreldre gjør det barnet selv ønsker å gjøre. Utviklingsnivået er ulikt for denne aldersgruppen, så vårt mål er å skape mestringsglede hos barna

Lesmer_mindre

 


Gymlek 4-6 år

På Gymlek 4-6 år er det 3-4 trenere per gruppe. Målet med gymlek er først og fremst at barna skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med jevnaldrende, sammen med våre aktiviteter bidrar dette til å skape mestringsglede. Vi tilrettelegger aktivitetsmiljøer som gir barna utfordring, spenning og muligheter til å bruke fantasien. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsetrening. Dette forbereder barna til all slags idrett, og gir selvsagt et godt grunnlag for turn.  Gjennom treningen med turnapparater vil vi stimulere til utvikling av de grovmotoriske bevegelsene som er; å løpe, å henge, å slenge, rulle, hoppe, krype og balansere.

Lesmer_mindre

 


Turn-, tropp- og trampolinepartier

Vi har turnpartier for 1.-2.klasse (nivå 1 og 2), turnpartier for 3.-4.klasse (nivå 1 og 2), tropp- og turnpartier for 5.klasse+ (nivå 1 og 2) og tramplinepartier for 3.klasse+ (nivå 1 og 2).


Ungdomsturn SALTO jenter og gutter (13 år +)

Dette er et parti som godt kan kombineres med andre idretter. Her jobber vi mye med basistrening, men også med akrobatikk, apparatene tumbling, trampoline, trampett og frittstående. Målet er å skape mestringsglede hos ungdommene. Det er mulighet for deltagelse i klubb- og kretskonkurranser etter nasjonalt reglement. Disse partiene er for både nybegynnere og for de som har turnet lenge.

Lesmer_mindre

 


Konkurransepartier

Trondhjems Turnforening holder også på med konkurranseaktivitet for turn kvinner, turn menn og tropp. Til sammen består disse gruppene av rundt 150 gymnaster. 50 av gymnastene tilhører våre elitegrupper – og konkurrerer nasjonalt og internasjonalt.  Vi har også flere grupper med rekrutter og juniorer som konkurrerer på klubb-, krets- og regionalt nivå.

Lesmer_mindre

 


Voksenturn (18 år +)

Voksenturn er et av våre mest populære tilbud for både turnforeldre, gamle turnere og nye turnere. Tilbudet er for de som ønsker å leke samt trene i turnhallen, uavhengig av nivå og hvorvidt man har tidligere erfaring med turn!

Lesmer_mindre

 


Mosjonspartier (40 år +)

Mosjonsgruppene er et tilbud til deg som er 40 år eller eldre. Her kan man trene på alt fra vanlig aerobic, diverse danser samt annen aktivitet og moro.  Vi bruker også konseptet Gym X fra NGTF.

Lesmer_mindre

 

turn1

 

Følg oss på sosiale medier!

Instagram LinkedIn Facebook

 

Advertisements